Dịch vụ hậu mãi

Bảo hành bao gồm thay miễn phí sản phẩm trong thời hạn bảo hành và theo các điều kiện được nêu trên phiếu bảo hành (ngoại trừ thay lõi lọc là vật liệu tiêu hao). Do đó, phiếu bảo hành này không hạn chế quyền lợi hợp pháp của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng có thể liên hệ nơi mua hàng hoặc đại diện bán hàng tại địa phương để yêu cầu thay thế hoặc giải đáp thắc mắc sau khi hết thời hạn bảo hành. 

Thời hạn bảo hành: 1 năm kể từ Ngày Mua hàng

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch vụ theo dõi trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với nơi mua hàng hoặc đại diện bán hàng tại địa phương.

Nếu khách hàng yêu cầu sửa chữa sau khi hết thời hạn bảo hành, trước tiên hãy tham khảo ý kiến từ đại lý của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa có tính phí đối với sản phẩm nếu việc sửa chữa đó giúp sản phẩm có thể duy trì các chức năng ban đầu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sửa chữa hoặc dịch vụ hậu mãi trong thời hạn bảo hành, vui lòng liên hệ với đại lý mà bạn đã mua sản phẩm.

Việc cung cấp các bộ phận được đảm bảo tối thiểu 5 năm sau khi việc sản xuất thân van kết thúc. Đối với lõi lọc, khoảng thời gian này tối thiểu là 5 năm.