HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM TORAYVINO

Hướng dẫn sử dụng Máy Lọc Nước Để Gầm Tủ Bếp Torayvino SK55J-K-3SET và SK55EJ-K-3SET Tải xuống
Hướng dẫn sử dụng Máy Lọc Nước Để Gầm Tủ Bếp Torayvino SK77NJ-K-3SET Tải xuống

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CÁC SẢN PHẨM TORAYVINO

Hướng lắp đặt Máy Lọc Nước Để Gầm Tủ Bếp Torayvino SK55J-K-3SET VÀ SK55EJ-K-3SET (Vòi nước kết hợp) Tải xuống
Hướng lắp đặt Máy Lọc Nước Để Gầm Tủ Bếp Torayvino SK55J-K-3SET VÀ SK55EJ-K-3SET (Vòi nước chống rò rỉ) Tải xuống
Hướng lắp đặt Máy Lọc Nước Để Gầm Tủ Bếp Torayvino SK77NJ-K-3SET (Vòi nước kết hợp) Tải xuống
Hướng lắp đặt Máy Lọc Nước Để Gầm Tủ Bếp Torayvino SK77NJ-K-3SET (Vòi nước chống rò rỉ) Tải xuống

INSTRUCTIONS FOR USE OF TORAYVINO PRODUCTS

SK55J-K-3SET and SK55EJ-K-3SET Instructions for Use Download
SK77NJ-K-3SET Instructions for Use Download

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TORAYVINO PRODUCTS

SK55J-K-3SET and SK55EJ-K-3SET Installation manual (for Composite Faucet) Download
SK55J-K-3SET and SK55EJ-K-3SET Installation manual (for Leak – prevention Faucet) Download
SK77NJ-K-3SET Installation manual (for Composite Faucet) Download
SK77NJ-K-3SET Installation manual (for Leak-prevention Faucet) Download